dimarts, d’abril 27, 2010

Iconitos que ajuden a estudiar

Fa uns dies vaig fer dos powers point(s) amb tot el que havia d'estudiar. La veritat és que va molt bé, però havien certs edificis que no m'entraven al cap de cap manera.
Casualment, tenia obert el forum de juvenil romantica i em va vindre la idea... o potser o vaig fer per "fer algo" de posar els iconitos monissims del forum, al power point.
Al principi, cada cop que apareixien les pagines on havia iconito, em reia i seguia sense recordar que eren aquells planols! però poc a poc, em continuava rient però sabia quins edificis eren.

Aquests són dos exemples. Aquí no es veu, però quan paso el power point, es mouen.